Estació de Servei mòbil

Subministrament a curt plaç, projectes demo

Estació de servei disponible en solució dedicada a GNL, o en combinació GNL/GNC. Gestió de càrregues de vehicles i procés completament automatitzats.

Les Estacions de Servei de Mòbils

estan basades en el disseny de les estacions de servei modulars. Aquestes han estat concebudes per satisfer les necessitats de projectes d’implantació de Gas Natural Vehicular, en especifico: subministrament de producte a curt termini, projectes DEMO
 • Contenció de costos doperació i adquisició

 • Recuperació de boil off

 • Altes velocitats de transvasament

GEcrio cobreix tots els aspectes d’una implantació de disseny, operació, manteniment.

El nostre Suport

Podem ajudar-lo a definir el disseny i les especificacions funcionals de l’estació, així mateix subministrem serveis de comissionat i entrenaments i formació.
 • Dimensionat de la unitat i selecció de l'emplaçament
 • Assessoria en l'obtenció de permisos i llicències
 • Supervisió de la instal·lació, proves i ajustaments. Assistència a les primeres operacions
 • Monitorització en remot del rendiment i funcionament de la unitat opcional.

Estació de Mòbil

MODEL | Mòbil

OBJECTIU | Projectes demo

SERVEI | GNL, GNC

Fins a 250

CNG(*)

Fins a 20

GNL(**)

(*) Vehícle lleuger, càrrega 12 kg
(**) Vehícle pesat, càrrega 150 kg

 • 1

  Surtidor GNC
 • 2

  Surtidor GNL
 • 3

  Cubeto
 • 4

  Mòdul GNC
 • 5

  Dipòsit GNL
 • 6

  Mòdul GNL
 • 7

  Vaporitzador ambiental
 • 8

  Luminaries ATEX
 • 9

  Interface de càrrega

Testimoni de client

Axegaz

Premi Innovació logística.
SITL Paris 2016
Estació Servei modular GNL. Localitat: Lille, França, 2017
 • Producte GNL

 • Configuració vehicle: doble dipòsit

 • Càrrega: 247 kg

 • Productivitat 38 kg/min

 • Temps de càrrega: 6:27 seg

 • Temps total a l'estació: 12 min

Característiques bàsiques

Paràmetre GNL GNC
Emmagatzematge
desde 5 m3
desde 1.2 m3 @300bar
Capacitat, vehícles
fins a 20 (*)
fins a 250 (**)
Productivitat
fins a 50 .. 70 kg/min(***)
fins a 8 kg/min(****)

(*)   Vehicle pesat llarg recorregut, càrrega típica 150 kg

(**) Vehicle lleuger, càrrega típica 12 kg (***)

Configuració 1 dewar (****)

Interfície NGV1

Funcionament

 • Gestió desatesa

 • Control avançat de procés

 • Gestió integral de boil-off

 • Homologació MID disponible

 • Telemetria i SCADA integrats

Criteri de disseny

Modular

Normalització dequips i capacitats. Plataformes contenidor estàndard 20-40 peus

Express

Màxim 3 dies per a muntatge i posada en marxa !!! Solucions en skid, termini encara menor

Plug&Play

Solucions provades des de fàbrica. Llistes per utilitzar

Tot en un

Sistemes amb alt grau d’integració, preparats per ser usats en situacions d’emergència, reparació, projectes pilots

GNL

 • Gestió de càrregues de vehicles i condicionament de producte completament automatitzada

 • Ampliable en capacitat de despatx i emmagatzematge

 • Gestió integrada de recuperació de boil-off / fase gas vehicles

Surtidor

 • Homologació MID disponible.

 • Configuracio per defecte: 2 comptadors en fase liquida i fase gas

Productivitat, cicle de càrrega

 • Fins a 50 kg/min (condicions nominals de càrrega)

GNC

General

 • Disponible solucions dedicades GNC o estacions combinades GNL/GNC

 • Configuració base, ampliable des d'1 fins a 6 punts de càrrega

Surtidor

 • Models de càrrega ràpida/ lenta

 • Configurable: 1 o 2 llocs de càrrega per sortidor, estàndard NGV1/NGV2

Productivitat, cicles de càrrega

 • Vehicles lleugers: 3 min/càrrega NGV1 (*)

 • Vehicles pesats: 10/5 min/càrrega NGV1/NGV2(*)

(*) Temps auxiliars no inclosos

Elements comuns

Gestió desatesa

 • Basada en PLC i ordinador dedicats.

 • Interfícies: local HMI i supervisió i control en remot mitjançant interfície SCADA.

 • Gestió integrada de: ajustaments de procés, alarmes. Disponibles eines danàlisi de paràmetres de maniobra.

Altres

 • Comunicació mitjançant GPRS

 • Sistema preparat per a integració amb sistemes de telepagament.

Elements Opcionals

 • Sistema de telepagament i autorització de transaccions

 • Control d'inventari de producte

 • Gestió de càrregues, identificació i autorització de vehicles

Equips

 • Sistema d'alta productivitat: bombes criogèniques

 • Sistema d'alta productivitat: boOpcional de recuperació de boil-offmbes criogèniques

Ingenieria

Desenvolupament de producte

Conteu-nos el vostre projecte, podem ajudar-lo a definir el disseny, especificacions funcionals. Així com fins i tot fabricar el vostre equip.

Homologacions

TALLER REPARADOR ADR

Num. expedient 2015.210 Instal·lació de taller de reparació de cisternes per al transport de mercaderies perilloses per carretera ADR

INSTAL·LADOR / REPARADOR

Num. expedient RASIC-005006000, Agent de seguretat industrial Gas, equips a pressió, equips petrolífers, electricitat,

DESGASSIFICACIÓ ADR

Num. expedient 2016.008. Instal·lació de desgasificació interior de cisternes per al transport de mercaderies perilloses per carretera ADR.