Consultoria

Qualitat, Implantació Enginyeria, Documentació

Qualitat

Assessoria, auditories

 • Homologacions ADR,

 • Fabricació i Processos

 • Sistemes i Plans de Qualitat

 • Plans d'assaig i qualificació

Implantació

Assessoria, Execució, Supervisió

 • Plecs de condicions

 • Aprovisionament

 • Enginyeria de detall, fabricació

 • Enginyeria d'implantació i comissionat

 • Adreça consultiva d'obra

 • Procés GNL, Vehicles ADR,

 • Equip criogènic.

 • Sistemes i Integració: estacions de Servei, Plantes Satèl·lit de Regasificació.

 • Regulació i Control Industrial.

 • Prototipat, desenvolupaments a mida.

Ingeniería

Disseny, Fabricació, Plantes, Processos

Documentació

Gestió i generació de continguts

 • Manuals d'operació,

 • Programes de Manteniment.

 • Especificacions Tècniques, fulles de producte.

 • Documents multiidiomes

Preparació d'especificacions de producte, proveïment, etc