Criogènia

Consultoria

Formació

Serveis

GEcrio posa a la seva disposició la seva cartera de serveis, que inclou:
  • Consultoria

  • Formació

  • Serveis de taller ADR

  • Serveis criogènia

1

ADR

Inspeccions periòdiques, Desgasificació, Reparació, Gestió de sinistres, modificació d’equips. Reparació de comptadors, etc

CRIOGÈNIA

Inspeccions periòdiques, Neteja i desgasificació, Reparació, Gestió de sinistres, Modificació dels equips. Solucionem problemes de pèrdua de buit, Atenem sortides d´emergència, etc

2

3

CONSULTORIA

Qualitat: Plans de qualitat, Homologacions ADR, Plans d’assaig i Qualitat. Implantació: Assessories, Redacció de plecs de condicions, Adreça consultiva d’obra. Enginyeria: Criogènia, Processos GNL, Control Industrial, Vehicles ADR, Prototipat, Desenvolupament de Producte, Integració de Sistemes. Documentació: Manuals d’operació, Programes de Manteniment, Especificacions Tècniques, fulles de producte, Documents multi idioma.

FORMACIÓ

Organització de cursos, tallers, sessions formatives. Operació i Manteniment de Plantes Satèl·lit de Regasificació, Estacions de Servei GNV, Cisternes Criogèniques, Treball en atmosferes explosives (ATEX).

4

Ingenieria

Desenvolupament de producte

Conteu-nos el vostre projecte, podem ajudar-lo a definir el disseny, especificacions funcionals. Així com fins i tot fabricar el vostre equip.

Homologacions

TALLER REPARADOR ADR

Num. expedient 2015.210 Instal·lació de taller de reparació de cisternes per al transport de mercaderies perilloses per carretera ADR

INSTAL·LADOR / REPARADOR

Num. expedient RASIC-005006000, Agent de seguretat industrial Gas, equips a pressió, equips petrolífers, electricitat,

DESGASSIFICACIÓ ADR

Num. expedient 2016.008. Instal·lació de desgasificació interior de cisternes per al transport de mercaderies perilloses per carretera ADR.

Innovació

Solucions Eficients

Rendibles des del primer dia. Així mateix subministrem serveis de comissionat i entrenaments i formació.