GRUPS A GAS

LA ELECCIÓ DE COMBUSTIBLE MÉS INTELIGENT

Respectuós amb el medi ambient

Nombroses empreses s’estan tornant molt “verds” i estan considerant el respecte al medi ambient a les noves construccions o en la remodelació. El gas natural és el combustible fòssil de combustió més net actualment, produeix la menor quantitat d’emissions i té una petjada de carboni molt menor. Els generadors de gas natural també eviten la contenció del combustible, els vessaments i les preocupacions ambientals associades amb l’emmagatzematge del combustible dièsel.

Nuestro Soporte

  • Llargs períodes de funcionament

    Perquè el gas natural se subministra des de la xarxa, el proveïment no és un problema

  • Respectuós amb el medi ambient

    Els motors de gas natural emeten menys òxids de nitrogen i partícules, alhora que eviten l'emmagatzematge, vessaments i preocupacions mediambientals associades a l'emmagatzematge de combustible.

  • Fiabilitat del combustible

    Amb el gas natural, no hi ha manteniment ni neteja de dipòsit associat al emmagatzematge de combustible in situ

La Gamma de Motors a Gas