Serveis ADR

GEcrio posa a la vostra disposició Serveis vehicles ADR:

 • Atenció d'urgències

 • Serveis integrals de reparació manteniment

Vehicles atesos
 • Carburants, Químics

 • Gasos criogènics: LIN-LOX-LAR-GNL

 • Alimentaris i pulverulents

 • Neteja, desgasificació.
 • Inspeccions periòdiques ADR.
 • Intervencions sobre bombes i comptadors.
 • Peritatges, informes tècnics.
 • Gestió integral de sinistres.
 • Reparacions en general
 • Soldadura acer inoxidable, alumini
 • Sistemes: pneumàtics, hidràulics, elèctrics
 • Actuacions sobre bombes i comptadors
 • Carrossats de vehicles -integració de cisternes sobre xassís de vehicle
 • Tallers propis, Balarguer (Lleida) 1200 m2
 • Assistències urgents, Manteniment, Reparació
Homologacions

TALLER REPARADOR ADR

Num. expedient 2015.210 Instal·lació de taller de reparació de cisternes per al transport de mercaderies perilloses per carretera ADR

INSTAL·LADOR / REPARADOR

Num. expedient RASIC-005006000, Agent de seguretat industrial Gas, equips a pressió, equips petrolífers, electricitat,

DESGASSIFICACIÓ ADR

Num. expedient 2016.008. Instal·lació de desgasificació interior de cisternes per al transport de mercaderies perilloses per carretera ADR.